Vastuullisuus ja arvot

mmt_itu2

Mielen Muutostilalla on vahva sitoutuminen vastuullisuuteen ja arvomaailmaamme. Pyrimme siihen, että toimintamme heijastaa arvojamme, teemme jokaisesta palvelustamme arvojemme mukaista.

Terveys ja hyvinvointi

Haluamme luoda mahdollisuuksia ja antaa avaimet hyvinvoinnin, itsestä huolehtimisen ja terveyden edistämisen pariin kaikille.

Yhteistyöt ja kumppanuudet

Tahdomme olla tukena vähävaraisille ja heikompiosaisille tarjoamalla myös maksuttomia tapahtumia. Toimimme vastuullisesti ja rehellisesti.

Ympäristövastuu

Meille on erittäin tärkeää säilyttää luonnon monimuotoisuus. Pyrimme tekemään osamme ympäristön hyväksi kierrättämällä jätteemme ja kompostoimalla biojätteet, joita eläimet eivät voi syödä. Hyödynnämme eläinten lannat kasvimaalla ja pellolla lannoitteena. Jätämme pihapiiriin pöiyttäjäystävällisiä alueita. Lisäksi pyrimme käyttämään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia pesuaineita ja suosimme kierrätettyjä huonekaluja. Tavoitteenamme on rakentaa maatilastamme toimiva ekosysteemi, joka tukee luonnon tasapainoa.

Yhdenvertaisuus

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Pyrimme varmistamaan oikeudenmukaisen ja tasapuolisen toiminnan ja kohtelun kaikilta osapuolilta, olivatpa he sitten henkilöstöämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme tai muita sidosryhmiämme. Panostamme avoimuuteen, kunnioitukseen ja tasa-arvoon kaikissa vuorovaikutuksissamme. Haluamme luoda luottamuksellisen ilmapiirin, jossa jokainen henkilö voi tuntea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi. Toimimme vastuullisesti ja pyrimme edistämään positiivista vaikutusta yhteisöön ja laajemmin yhteiskuntaan.

Perinnetaidot ja traditiot

Pyrimme säilyttämään vanhoja perinnetaitoja ja suomalaista luontokulttuuria sekä jakamaan tietoa ja osaamista asiakkaillemme. Haluamme säilyttää arvokasta perintöämme ja edistää perinteisten taitojen ja luontotietouden säilymistä tuleville sukupolville. Uskomme, että tämä auttaa asiakkaitamme ymmärtämään ja kunnioittamaan luontoa.

 

Taloudellinen vastuu

Haluamme tehdä toiminnastamme taloudellisesti kannattavaa vastuullisin keinoin. Pyrimme hankinnoissamme tukemaan lähialueen yrityksiä, mikäli se on mahdollista, edistäen siten paikallista taloudellista hyvinvointia. Tavoitteenamme on luoda kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, joka hyödyttää sekä ympäröivää yhteisöä että meitä itseämme.